TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 14/01/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 14/01/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Lần đầu tiên Việt Nam phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm; Vinalines rút vốn khỏi hàng loạt cảng biển; Năm 2016: Du lịch TT Huế phấn đấu doanh thu 3.300 tỷ đồng...