TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 14/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 14/4/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Sáu ngân hàng trung ương thế giới áp dụng lãi suất âm; Phát hiện hơn 23 nghìn tỷ đồng vi phạm kinh tế; Doanh nghiệp phần mềm với cơ hội hợp tác với Nhật Bản...