TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 14/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 14/6/2016 với những nội dung chính sau: Thị trường điện lạnh hút hàng mùa nắng nóng tại Đà Nẵng; 10 thương hiệu Việt Nam lọt vào top 1.000 thương hiệu Châu Á; Kinh tế Pháp bội thu nhờ EURO 2016...