TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 14/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 14/7/2016 với những nội dung chính sau: Lãi suất huy động tăng liệu có gây áp lực lên lãi suất vay?; Nước mắm hay nước chấm?; Giá nhà ở London rơi xuống mức thấp nhất trong 7 năm...