TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 15/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 15/6/2016 có một số nội dung chính: Triệt xóa 2 đường dây cá độ nghìn tỷ; Cần xây dựng thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ Huế; Đà Nẵng: 11 tàu du lịch được cấp phép hoạt động trở lại...