TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 15/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 15/7/2016 có một số nội dung chính sau: Trẻ 6-15 tuổi sẽ được dùng thẻ ATM; Điều 292 có thể bóp nghẹt ngành kinh doanh công nghệ; Kiến nghị thu thuế với thương lái Trung Quốc...