TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 16/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 16/6/2016 với những nội dung chính sau: FED quyết định giữ nguyên lãi suất; Giá vàng trong nước tăng vọt; Đa dạng sản phẩm du lịch Hè...