TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 17/02/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 17/02/2016 gồm một số tin đáng chú ý sau: Tguh trường vàng sôi động ngày vía Thần tài; Giá hồ tiêu Tây Nguyên xuống thấp; Posco Hà Quốc làm việc với Thừa Thiên - Huế về dự án du lịch cao cấp...