TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 17/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 17/6/2016 có một số nội dung chính: Đà Nẵng kiểm soát giá cả, dịch vụ du lịch mùa cao điểm; Ưu tiên mua tạm trữ tại địa phương có muối tồn đọng lớn; TPP có thể giúp xuất khẩu Việt Nam tăng 68 tỷ USD...