TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 18/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 18/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Khai trương đường bay cao tốc Bắc - Nam; Chờ cuộc họp của FED, vàng dao động ngược.