TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 19/01/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 19/01/2016 gồm một số tin tức chính sau: Giá xăng giảm gần 600 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay; Khánh thành nhà máy thủy điện A Hoàng; Không lo kiều hối đổi chiều trong năm 2016; Cảng Quy Nhơn thúc đẩy kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên...