TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 19/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 19/5/2016 có một số nội dung chính: Quản lý chất lượng mỹ phẩm thiếu chặt chẽ; FED có khả năng tăng lãi suất vào tháng 6; Đưa vào chạy đôi tàu Quy Nhơn - Nha Trang...