TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 19/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 19/8 với nội dung đáng chú ý: Đìu hiu khu kinh tế đặc biệt Lao Bảo; Nông dân Tây Nguyên hỗ trợ nhau trên mạng xã hội.