TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 21/01/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 21/01/2016 gồm một số nội dung đáng chú ý sau: Bia Hà Nội bị tẩy xóa hạn sử dụng; Phục tráng thành công bưởi Thanh Trạ; Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ bưởi cảnh; Tập trung bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết...