TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 21/4/2016

  • Chương trình Kinh tế - Thị trường ngày 21/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý sau: Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam vào 2 ngành chế tạo và dịch vụ; Giá lúa Nam Trung Bộ biến động mạnh; Phụ nữ da màu đầu tiên được in hình trên tờ 20 đô la Mỹ...