TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 22/01/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 22/01/2016 có một số nội dung chính sau: Phát hiện "rút ruột" xăng dầu tại Phú Yên; TT-Huế: Người trồng hoa lao đao vì hoa cúc không nở; Đà Nẵng: Khó kiểm soát chất lượng hàng hóa Tết...