TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 22/02/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 22/02/2016 gồm một số tin chính sau: Liên Bộ Tài chính - Giao thông làm việc về giá cước vận tải; Ngân hàng sẽ giải ngân 3500 tỷ đồng cho ngư dân vay vốn; Ngành dệt may với nhiều cơ hội mới...