TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 22/3/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 22/3/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Ngày đầu áp thuế tự vệ đối với thép; Vàng thế giới giảm 3 phiên liên tiếp; Thanh long được giá, nông dân không có sản phẩm để bán...