TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 22/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 22/6/2016 với những nội dung chính sau: Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; Vướng mắc của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng; Giá vàng giảm mạnh trước cuộc bỏ phiếu Brexit...