TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 22/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 21/9/2016 với những nội dung chính sau: Giá vàng tăng vọt; Khó khăn làng nghề chế biến cá cơm xuất khẩu...