TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 23/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 23/5/2016 có một số nội dung chính: Vẫn còn 22 tỷ USD vốn ODA chưa được giải ngân; Hiệu quả cây dưa hấu trên vùng cát; Iran công bố không có kế hoạch đóng băng sản lượng...