TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 23/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 23/6/2016 có một số nội dung chính: Cà phê Tây Nguyên đảo chiều giảm giá; Nông sản ngoại nhập tràn ngập thị trường; Dân Anh đổ xô bán Bảng Anh trước thềm Brexit...