TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 23/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 23/8 với nội dung đáng chú ý: Người chăn nuôi bỏ chuồng vì giá bán thấp; Nhiều rào cản cần tháo gỡ của ngành dệt may.