TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 24/02/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 24/02/2016 gồm một số tin chính sau: Tiếp tục tháo gỡ vốn cho Nghị định 67; Bảng Anh giảm giá trước nguy cơ Anh tách khỏi EU; Giá cước Taxi giảm ở một số tỉnh thành...