TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 24/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 24/5/2016 với những nội dung chính sau: Du lịch vườn thực vật tự nhiên, điểm mới hấp dẫn du khách; Mỹ xét xử 16 ngân hàng lớn nhất thế giới do dàn sếp lãi suất; Lãi suất liên ngân hàng thấp nhất trong 3 năm qua...