TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 24/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 24/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Ngưu dân được mùa ruốc biển nhưng giá giảm; Nông dân Gia Lai lao đao vì bí đỏ rớt giá.