TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 26/10/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 26/10/2016 với nội dung chính sau: Giá cà phê tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây; Nông dân không bán sắn chấp nhận thiệt hại do giá thấp...