TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 27/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 27/4/2016 với những tin chính sau: Doanh nghiệp thủy sản nhắm tới thị trường Châu Âu; Du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn ổn định; Địa phương được giữ lại tiền phạt vi phạm ATTP...