TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 27/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 27/6/2016 với những nội dung chính sau: Giá vàng trong nước đầu tuần tăng; Các ngân hàng dịch chuyển hoạt động ra khỏi Anh; Thị trường tôm thương phẩm, người nuôi chịu thiệt...