TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 27/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 27/7/2016 có một số nội dung chính: Nhật bản công bố gói kích thích kinh tế khổng lồ; Hải quan Nội Bài bắt giữ 3kg vàng lậu; Xung quanh vấn đề sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo...