TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 28/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 28/4/2016 có một số nội dung chính: Lâm Đồng phát hiện 2 vụ khai thác lâm sản trái phép; Đà Lạt: Giá phòng nghỉ tăng mạnh dịp nghỉ lễ; Liên kết du lịch "biển xanh, hoa vàng và đại ngàn Tây Nguyên"...