TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 31/3/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 31/3/2016 có một số nội dung chính: Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng phá Tam Giang, Thừa Thiên-Huế; Chăn nuôi khép kín - mô hình cứu đàn gia súc mùa hạn...