Ký ức người chiến sỹ Điện Biên về trận đánh đồi A1

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM