Chuyên mục

Làm thế nào để phân biệt thiết bị điện mặt trời thật - giả?

Video -

29/05/2019 12:57

VTV.vn - Một bộ thiết bị điện năng lượng mặt trời thật thường ghi thông số kỹ thuật, nơi sản xuất rõ ràng trên sản phẩm, còn hàng giả thì không.

Xem thêm