Chuyên mục

Luật thuế thu nhập cá nhân đã đến lúc cần điều chỉnh?

Video -

07/02/2020 11:40

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng CPI hơn 6 năm qua đã tăng quá 22%, nhiều mặt hàng thiết yếu thậm chí đã tăng gấp đôi, gấp 3. Mức giảm trừ gia cảnh đã được xem là quá lỗi thời, cần sửa đổi.

Xem thêm