TV& VIDEO

Nhịp cầu V8 - 09/01/2016

  • Nhịp cầu V8 ngày 09/01/2016 với khách mời ông Phạm Phú Phong - Trưởng phòng Quản lý phát sóng miền Trung, Trung tâm Kỹ thuật - Truyền dẫn phát sóng giải đáp những thắc mắc của khán giả.