Chuyên mục

Phân biệt túi tự phân huỷ

Video -

18/11/2019 11:03

VTV.vn - Thị trường Việt Nam hiện có khoảng hơn 40 nhà sản xuất ghi trên sản phẩm là túi tự huỷ sinh học. Tuy nhiên, khả năng tự huỷ thực sự của những sản phẩm này đang là dấu hỏi rất lớn.

Xem thêm