Phóng sự: Nguy cơ bùng phát dự án "ma" tại Tp .Hồ Chí Minh