Quốc hội thảo luận về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2015 - Phần 3

Quốc hội
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM