Sáng Phương Nam - 01/12/2020

  • Sáng Phương Nam - 01/12/2020 với nội dung: Bệnh nhân covid 19 ở TP.HCM đã đi nhiều nơi; Sống chung với ô nhiễm hàng chục năm trời...