Sáng Phương Nam - 01/8/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 01/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Những quy định mới có hiệu lực từ 1/8; Xử phạt không biên bản: Những lo ngại tiêu cực; Truyền thống bảo vệ thiên nga trên sông Thames.