Sáng Phương Nam - 02/12/2019

  • Sáng Phương Nam - 02/12/2019 với nội dung đáng chú ý: Đồng Nai: Cháy lớn tại khu công nghiệp Biên Hòa 2; Phú Yên: Khởi tố lái xe tông chết 4 người...