Sáng Phương Nam - 02/02/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 02/02 với những nội dung đáng chú ý: Tẩu tán hàng trăm bao bột ngọt vào bồn cầu; WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu; Khách trễ tầu được mua vé bổ sung...