Sáng Phương Nam - 03/9/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 03/9/2019 với nội dung chính: Giao thông toàn quốc sai kỳ nghỉ lễ; Đuổi chém em trai bất thành quay sang sát hại mẹ ruột;...