Sáng Phương Nam - 03/11/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 03/11 với nội dung đáng chú ý:TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng bến xe miền tây mới; Quân đội Iraq giảm bước tiến khi vào đến thành phố Mosul...