Sáng Phương Nam - 03/8/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 03/8 với nội dung đáng chú ý: Rừng ở Đắk Lắk đã bị phá như thế nào; Đắk Nông: Khắc phục và kiểm soát an toàn môi trường sau sự cố tràn xút...