Sáng Phương Nam - 04/9/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 04/9/2019 với nội dung: Mất mỹ quan đô thị từ vấn đề bỏ và thu gom rác; Kiến trúc nhà cổ độc đáo ở Bạc Liêu...