Sáng Phương Nam - 04/11/2015

  • Hà Nội, TP.HCM vào top điểm đến có giá cả tốt nhất năm 2016; Nhiều chính sách cho lao động nữ có hiệu lực từ 15-11; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trả lại 800 triệu tiền ăn chặn; Rác quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị;... là những tin nổi bật trong chương trình Sáng Phương Nam ngày hôm nay.