Sáng Phương Nam - 04/8/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 04/8/2016 với những nội dung chính: Trên trạm đo chất thải tại Fomosa Hà Tĩnh; Cảnh báo sốt xuất huyết còn gia tăng ở Tây Nguyên;...