Sáng Phương Nam - 05/11/2019

  • Sáng Phương Nam - 05/11/2019 với nội dung: Vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; Viwasupco xả nước sục rửa bể chứa trong sự cố nhiễm dầu...